Info generali

  • 20/02/2019 - 31/08/2019
  • Tiro obbligatorio 2019

Tiro obbligatorio e tiro per ritardatari 2019

 Vedi allegato.

 

 

 

 

 

Tiro obbligatorio